Завантажити правила математичної каруселі

Математична карусель — командне змагання. Кожна команда має в своєму складі 6 або менше гравців (у разі виключення команда може складатись і з більшої кількості учасників). Частина учасників команди під час каруселі перебуває на так званому початковому рубежі, решта команди — на заліковому рубежі. Поки змагання триває, деякі учасники переходять з початкового рубежу на заліковий, а інколи навпаки. Учасники, що перебувають на різних рубежах, не повинні спілкуватися між собою. Тому зазвичай організатори каруселі розміщують гравців початкового рубежу даної команди в одному місці, а гравців залікового рубежу — в іншому, на деякій відстані від місця початкового рубежу.

Спершу всі гравці команди (зазвичай шестеро людей) розташовуються на початковому рубежі в певному порядку — від учасника № 1 до учасника № 6. Порядок (нумерацію учасників) команда визначає сама перед початком каруселі. За сигналом початку змагання кожній команді видають першу задачу. Коли команда розв’язала задачу, вона пише на звороті клаптика паперу, на якому видали задачу, відповідь до неї (лише відповідь — повне розв’язання і доведення наводити не треба). Папірець команда повертає члену журі, який перевіряє відповідь. Якщо відповідь неправильна, нічого не відбувається, команда просто отримує наступну задачу. Якщо відповідь правильна, один з членів команди — № 1 — переходить із початкового рубежу на заліковий.

Далі гравці на початковому й заліковому рубежах працюють незалежно. Й тим, й іншим видають щоразу нові задачі. Якщо гравці початкового рубежу надали правильну відповідь до чергової задачі, один із них — той, хто був першим у черзі — переходить на заліковий рубіж (і сідає в кінець черги залікового рубежу). Якщо ж гравці залікового рубежу дали неправильну відповідь, той гравець, хто був першим у черзі залікового рубежу, переходить назад на початковий рубіж (і сідає в кінець черги початкового рубежу). Таким чином, гравці команди переміщуються між початковим і заліковим рубежами в спосіб, що нагадує катання на каруселі. Якщо на початковому рубежі до задачі дається неправильна відповідь, або на заліковому – правильна, всі гравці залишаються на своїх місцях.

Суттєва різниця між початковим і заліковим рубежами полягає в тому, що за правильну відповідь задачі на заліковому рубежі команда отримує в свій залік певні очки, якщо ж надана правильна відповідь задачі на початковому рубежі, то єдина користь для команди — можливість відрядити ще одного учасника на заліковий рубіж. Очки на заліковому рубежі нараховують у такий спосіб: за першу правильну відповідь дають 3 бали, за другу — 4, за третю 5 балів, і за кожну наступну на бал більше, ніж за попередню. Ланцюжок, однак, обривається, коли на якусь із задач була дана невірна відповідь. Тоді за наступну задачу, якщо на неї буде дана правильна відповідь, команда отримує 5 очок, якщо ця (на яку дали неправильну відповідь), коштувала 6 очок або більше; 4 очки, якщо ця коштувала 5; 3 очки, якщо ця коштувала 4 або 3 очки. Ціна наступних задач знов зростає на 1 (поки команда дає на них правильні відповіді). Таким чином, після ланцюжка з шести правильних відповідей, однієї неправильної та ще трьох правильних відповідей команда отримає 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 0 + 5 + 6 + 7 балів, а після серії з чотирьох правильних відповідей, двох неправильних і ще однієї правильної відповіді на задачі 3 + 4 + 5 + 6 + 0 + 0 + 4 бали (зауважте: за останню задачу команді нарахували 4 бали, бо попередня, шоста, задача коштувала 5 балів).

Нову задачу гравцям на певному рубежі видають тоді, коли вони дали відповідь (правильну або неправильну) до попередньої задачі. Якщо команда на рубежі не в змозі розв’язати ту чи іншу задачу, вона може не писати відповіді, а просто віддати клаптик паперу із задачею члену журі. Це розцінюватиметься як неправильна відповідь.

Задачі можуть видавати в порядку, спільному для всіх команд, або так, що однакові з ліку задачі є різними для різних команд. Про це учасників повідомляють заздалегідь. Приоритетним є перший варіант, який видається більш розумним та справедливим.

Кількість задач на обох рубежах обмежена (наприклад, для кожного рубежу може бути підготовлено по 20 задач). Задачі для початкового й для залікового рубежів різні. Гра вважається

закінченою для команди, якщо на заліковому рубежі не лишилося задач, які вона не розв’язувала, або якщо сплив відведений на змагання час (зазвичай — 2 години). Інколи трапляється, що завершилися задачі на початковому рубежі, а на заліковому команда не має жодного учасника. Тоді теж уважають, що гра для команди завершилась. Результат команди — це сума очок, які вона отримала за правильно розв’язані на заліковому рубежі задачі.

Поки карусель триває, ведуть її протокол: записують бали, що отримала кожна команда за кожну із задач залікового рубежу (зокрема, показують нулі за неправильно розв’язані задачі). Це робиться або безпосередньо на дошці, або за допомогою оргтехніки. Кожен член команди повинен мати змогу дізнатися про проміжні результати.