Завантажити правила математичної абаки

Математична абака – це командна гра-змагання з розв’язання завдань. Усі завдання видаються для розв’язання всім командам одночасно. Основним заліковим показником в математичній абаці є загальна кількість набраних очок (включаючи бонуси). У разі рівності очок у декількох команд більш високе місце займає команда, що має більшу суму бонусів. При рівності і цього показника команди вважаються такими, що розділили місця.

 

Розв’язання задач

 

Кожній команді пропонується для розв’язання 6 тем по 6 задач у кожній темі. Задачі кожної теми здаються по порядку, від 1-ї до 6-ї (наприклад, у команди не приймуть відповідь на 4 -ту задачу, поки вона не здала відповіді на завдання 1, 2 та 3). На кожну задачу дається один підхід (одна спроба здати відповідь). Якщо команда подала правильну відповідь на завдання, вона отримує за це ціну завдання, а якщо відповідь неправильна або неповна – 0 очок. У деяких завданнях на розсуд журі ціна задачі може бути поділена порівну між усіма можливими відповідями, в цьому випадку кожен знайдений відповідь приносить команді відповідну частину ціни. Для кожної такої задачі це вказується у її умови.

 

Ціна першої задачі кожної теми – 10 очок, другої – 20, …, шостої – 60 очок. Таким чином, не рахуючи бонусів, команда може заробити за розв’язання задач максимум  очок.

 

Основні бонуси

 

Кожнакомандадодатковоможезаробити бонусніочки:

  • За правильнерозв’язання всіх задачоднієї теми(“бонус-горизонталь”) – 50 очок
  • За правильне розв’язання задач з одним і тим же номером у всіх темах (“бонус-вертикаль”) – ціну завдання з цим номером

 

Бонуси за перше розв’язання

Першікоманди, які отрималикожен зшестиможливихбонус-горизонталей і кожен зшестибонус-вертикалей, отримують їхвподвійному розмірі.

Закінчення гри

На розв’язання задач відводиться 90 хвилин. Гра для команди закінчується, якщо у неї скінчилися завдання або минув весь час, відведений для гри.