brand

Головна

Інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер”
Благодійний фонд підтримки математичних олімпіад в Україні “Афіна

       Інформаційне повідомлення

На виконання Програми роботи з обдарованою молоддю Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка, Києво–Печерський ліцей № 171 „Лідер” та благодійний фонд „Афіна” планують провести „Сьомий Всеукраїнський турнір математичних боїв” імені академіка НАНУ Ляшка І.І. для українських юних математиків 7–11 класів.

Строки проведення турніру з 26 жовтня по 02 листопада 2013 року

Читати далі

Fights. Distribution by audiences. Schedule of the first fight 13.10

Clarification of the schedule of the first fight

Because some schools are engaged in other activities at the meeting of the organizing committee of the tournament was decided to hold the first fight in two days – October 13 plays, all commands except commands Rusanovsky Lyceum, and of course, their opponents. So here in the schedule to fight on Oct. 13 no 1 st pair of teams in each league.

Immediately after October 13 will be given the teams distribution on those 4 fights, that will take place on Sunday, October 20.

It is clear that in the future we will solicit avoid more separation of fights, because it requires some more efforts.

Читати далі

Бои, распределение по аудиториям и расписание первого боя 13.10

Уточнение расписания первого боя

Поскольку вследствие перегруженности некоторых учебных заведений в других мероприятиях, на заседании оргкомитета турнира было решено провести первый бой в два дня – 13 октября играют все команды, кроме команд Русановского лицея, ну и разумеется, что их противников. Поэтому здесь в расписании боя на 13 октября отсутствуют по 1-й паре команд в каждой лиге.

Сразу после 13 октября будет приведено распределение команд на эти 4 боя, которые состоятся в воскресенье 20 октября.

Понятно, что в дальнейшем мы будем “настойчиво просить” не допускать больше разделения боев, потому что это требует определенных над усилий, а потому одного прецедента в год вполне достаточно, если не слишком много.

Читати далі

Бої, розподіл по аудиторіях та розклад першого бою 13.10

                                         Уточнення розкладу першого бою

Оскільки внаслідок перевантаженості деяких навчальних закладів у інших заходах, на засіданні оргкомітету турніру було вирішено провести перший бій у два дні – 13 жовтня грають усі команди, окрім команд Русанівського ліцею, ну й зрозуміло, що їх супротивників. Тому тут у розкладі бою на 13 жовтня відсутні по 1-й парі команд у кожній лізі.

Одразу після 13 жовтня буде наведений розподіл команд на ці 4 бої, що відбудуться у неділю 20 жовтня.

Зрозуміло, що в подальшому ми будемо „настійливо простити” не припускатися більше розділення боїв, бо це вимагає певних над зусиль, а тому одного прецеденту на рік цілком достатньо, якщо не забагато.

Завантажити файл “Бої, розподіл по аудиторіях та розклад першого бою 13.10

Читати далі

Перейти до панелі інструментів