brand

Бои, распределение по аудиториям и расписание первого боя 13.10

Бои, распределение по аудиториям и расписание первого боя 13.10

Уточнение расписания первого боя

Поскольку вследствие перегруженности некоторых учебных заведений в других мероприятиях, на заседании оргкомитета турнира было решено провести первый бой в два дня – 13 октября играют все команды, кроме команд Русановского лицея, ну и разумеется, что их противников. Поэтому здесь в расписании боя на 13 октября отсутствуют по 1-й паре команд в каждой лиге.

Сразу после 13 октября будет приведено распределение команд на эти 4 боя, которые состоятся в воскресенье 20 октября.

Понятно, что в дальнейшем мы будем “настойчиво просить” не допускать больше разделения боев, потому что это требует определенных над усилий, а потому одного прецедента в год вполне достаточно, если не слишком много.

Читати далі

Бої, розподіл по аудиторіях та розклад першого бою 13.10

                                         Уточнення розкладу першого бою

Оскільки внаслідок перевантаженості деяких навчальних закладів у інших заходах, на засіданні оргкомітету турніру було вирішено провести перший бій у два дні – 13 жовтня грають усі команди, окрім команд Русанівського ліцею, ну й зрозуміло, що їх супротивників. Тому тут у розкладі бою на 13 жовтня відсутні по 1-й парі команд у кожній лізі.

Одразу після 13 жовтня буде наведений розподіл команд на ці 4 бої, що відбудуться у неділю 20 жовтня.

Зрозуміло, що в подальшому ми будемо „настійливо простити” не припускатися більше розділення боїв, бо це вимагає певних над зусиль, а тому одного прецеденту на рік цілком достатньо, якщо не забагато.

Завантажити файл “Бої, розподіл по аудиторіях та розклад першого бою 13.10

Читати далі

Перейти до панелі інструментів