brand

Results of selections for IMO 2019 after appeal of I-II rounds

Results of selections for IMO 2019 after appeal of I-II rounds

Результати

Tour I

Tour II

S1+S2

1

2

3

4

5

6

1

Yudin Fedor

7

7

2

16

7

7

7

21

37

2

Vadim Koval

7

7

1

15

7

7

1

15

30

3

Fedyniak Volodymyr

5

7

2

14

0

7

7

14

28

3

Zolotariov Klimentiy

7

7

0

14

7

7

0

14

28

5

Oleksandr Voytovych

7

0

1

8

7

7

3

17

25

5

Oles Golyombovsky

5

7

0

12

7

6

0

13

25

7

Pylyayev Igor

7

3

0

10

7

7

0

14

24

8

Naumets Zakhar

7

0

0

7

7

7

1

15

22

9

Hasin Marco

6

0

0

6

7

1

7

15

21

9

Romanus Yaroslav

6

0

1

7

7

7

0

14

21

9

Konstantin Lutsenko

0

0

0

0

7

7

7

21

21

12

Karina's nechyporuk

5

7

0

12

7

1

0

8

20

13

Slobodyanyuk Denys

4

0

1

5

7

7

0

14

19

14

Aleksey Masalitin

7

0

1

8

0

7

0

7

15

15

Andrey Kovrigin

0

0

5

5

7

0

0

7

12

Anastasiia

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.