brand

Results of selections for IMO 2018 after appeal of I-II rounds

Results of selections for IMO 2018 after appeal of I-II rounds

Tour I

Tour II

S1+S2

1

2

3

4

5

6

1

Ngo Ngok Thai Sean

7

7

1

15

7

1

7

15

30

2

Roman Sarapin

7

7

0

14

7

1

7

15

29

3

Ilya Koval

7

6

1

14

7

7

0

14

28

4

NikolayEv Arseniy

7

5

0

12

7

5

0

12

24

5

Pumpkin Alina

7

6

1

14

7

2

0

9

23

6

Bondarenko Mykhailo

7

6

0

13

7

1

0

8

21

6

Aleksey Masalitin

7

6

0

13

7

1

0

8

21

8

Yudin Fedor

4

7

0

11

7

2

0

9

20

9

Georgiy Ivanchyk

7

4

0

11

7

1

0

8

19

9

Vadim Koval

7

0

0

7

7

5

0

12

19

11

Fedyniak Volodymyr

7

7

0

14

3

1

0

4

18

12

Aleksey Kolupaev

7

1

0

8

7

1

0

8

16

12

Krupchytsky Alexey

7

0

1

8

7

1

0

8

16

14

Kondratenko Oleg

6

1

0

7

7

1

0

8

15

15

Oleksii Oleksyshyn Oleksiy

4

0

0

4

7

1

0

8

12

16

Mikhail Kupriyanov

5

0

0

5

3

1

0

4

9

Anastasiia

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.