brand

Results and criteria of the II round of selections for the IMO 2018

Results and criteria of the II round of selections for the IMO 2018

Criteria of the 2016

Tour I

Tour 2

S1+S2

1

2

3

4

5

6

1

Ngo Ngok Thai Sean

7

7

1

15

7

0

7

14

29

1

Roman Sarapin

7

7

0

14

7

1

7

15

29

3

NikolayEv Arseniy

7

5

0

12

7

5

0

12

24

4

Ilya Koval

7

6

1

14

7

2

0

9

23

5

Pumpkin Alina

7

6

1

14

7

1

0

8

22

6

Aleksey Masalitin

7

6

0

13

7

1

0

8

21

7

Bondarenko Mykhailo

7

5

0

12

7

1

0

8

20

7

Yudin Fedor

4

7

0

11

7

2

0

9

20

9

Georgiy Ivanchyk

7

4

0

11

7

1

0

8

19

10

Fedyniak Volodymyr

7

7

0

14

3

1

0

4

18

11

Aleksey Kolupaev

7

1

0

8

7

1

0

8

16

11

Vadim Koval

7

0

0

7

7

2

0

9

16

13

Kondratenko Oleg

6

1

0

7

7

1

0

8

15

13

Krupchytsky Alexey

7

0

0

7

7

1

0

8

15

15

Oleksii Oleksyshyn Oleksiy

4

0

0

4

7

1

0

8

12

16

Mikhail Kupriyanov

5

0

0

5

3

1

0

4

9

Zarina

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.