brand

Results and criteria of the first round of selections for IMO 2018

Results and criteria of the first round of selections for IMO 2018

Criteria I Tour

Tour I

1

2

3

1

Ngo Ngok Thai Sean

7

7

1

15

2

Fedyniak Volodymyr

7

7

0

14

3

Roman Sarapin

7

7

0

14

4

Ilya Koval

7

6

1

14

5

Pumpkin Alina

7

6

1

14

6

Aleksey Masalitin

7

6

0

13

7

NikolayEv Arseniy

7

5

0

12

8

Bondarenko Mykhailo

7

5

0

12

9

Yudin Fedor

4

7

0

11

10

Georgiy Ivanchyk

7

4

0

11

11

Aleksey Kolupaev

7

1

0

8

12

Krupchytsky Alexey

7

0

0

7

13

Kondratenko Oleg

6

1

0

7

14

Vadim Koval

7

0

0

7

15

Mikhail Kupriyanov

5

0

0

5

16

Oleksii Oleksyshyn Oleksiy

4

0

0

4

Zarina

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.