brand

Results of the IV round of selection for IMO 2017

Results of the IV round of selection for IMO 2017

Name

1 + 2

Round 3

Round 4

3 + 4

Amount

7

8

9

Amount

10

11

12

Amount

1

Trigub Anton

42

7

5

7

19

6

7

6

19

38

80

2

Rudenko Oleg

22

7

6

7

20

7

7

0

14

34

56

3

Ilya Koval

28

7

7

6

20

7

0

0

7

27

55

4

Roman Sarapin

29

4

7

7

18

7

0

0

7

25

54

5

Ngo Ngok Thai Sean

28

7

7

5

19

7

0

0

7

26

54

6

Fam Hoang Vieet

23

7

7

7

21

7

0

0

7

28

51

7

Yudin Fedor

30

6

6

0

12

1

7

0

8

20

50

8

Georgiy Ivanchyk

25

0

5

2

7

7

7

1

15

22

47

9

Olga Shevchenko

23

7

7

0

14

0

7

0

7

21

44

10

Veprik Mykyta

24

5

6

0

11

7

0

0

7

18

42

11

Vsevolod Reshetnikov

23

4

7

0

11

7

0

0

7

18

41

12

Pumpkin Alina

27

7

5

0

12

0

0

0

0

12

39

13

Oleksandr Voytovych

21

5

7

0

12

6

0

0

6

18

39

14

Jan Alina

22

5

5

0

10

0

0

0

0

10

32

15

Peter Tarnavsky

6

2

4

0

6

1

0

0

1

7

13

Alisa

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.