brand

Results of the II round of selection for IMO 2017

Results of the II round of selection for IMO 2017

Name

1st round

Round 2

1 + 2

1

2

3

Amount

4

5

6

Amount

1

Trigub Anton

7

7

7

21

7

7

7

21

42

2

Yudin Fedor

0

7

7

14

7

7

2

16

30

3

Ilya Koval

7

7

7

21

7

0

0

7

28

4

Ngo Ngok Thai Sean

0

7

7

14

7

7

0

14

28

5

Roman Sarapin

4

7

0

11

7

7

3

17

28

6

Pumpkin Alina

6

6

7

19

7

0

0

7

26

7

Veprik Mykyta

6

3

7

16

7

0

0

7

23

8

Fam Hoang Vieet

7

2

7

16

7

0

0

7

23

9

Olga Shevchenko

0

2

7

9

7

7

0

14

23

10

Jan Alina

7

1

7

15

7

0

0

7

22

11

Vsevolod Reshetnikov

4

7

0

11

7

4

0

11

22

12

Georgiy Ivanchyk

3

6

0

9

6

7

0

13

22

13

Oleksandr Voytovych

7

7

0

14

7

0

0

7

21

14

Rudenko Oleg

6

1

7

14

6

0

0

6

20

15

Peter Tarnavsky

0

1

0

1

6

0

0

6

7

Alisa

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.