brand

Results of the first round of selection for IMO

Results of the first round of selection for IMO

1

2

3

1st round

Amount

1

Trigub Anton

7

7

7

21

21

2

Ilya Koval

7

7

7

21

21

3

Pumpkin Alina

6

6

7

19

19

4

Veprik Mykyta

6

3

7

16

16

5

Fam Hoang Vieet

7

2

7

16

16

6

Jan Alina

7

1

7

15

15

7

Ngo Ngok Thai Sean

0

7

7

14

14

8

Rudenko Oleg

6

1

7

14

14

9

Oleksandr Voytovych

7

7

0

14

14

10

Yudin Fedor

0

7

7

14

14

11

Roman Sarapin

4

7

0

11

11

12

Vsevolod Reshetnikov

4

7

0

11

11

13

Olga Shevchenko

0

2

7

9

9

14

Georgiy Ivanchyk

3

6

0

9

9

15

Peter Tarnavsky

0

1

0

1

1

Alisa

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.