brand

Final results of 1-2 rounds of Ukraine team selection at IMO

Final results of 1-2 rounds of Ukraine team selection at IMO

1231st round456Round 2789Round 3101112Round 4Amount
1Smirnov Denys77115777210036
1Dubova Sofia77115776200035
2Trigub Anton74617717150032
3Alyokhina Anastasiia70613771150028
4Vo Dean Thanh Fong76013707140027
5Ivan Yakovlev72211726150026
6Silina Olga7071470070021
7Natalia Khotyaintseva7071470070021
8Yaroslav Kivva700770070014
9Kucherenko Anastasiia700770070014
10Nikita Skybytsky230526080013
11Shepherd Bogdan01017007008

Alisa

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.