brand

Results of the second round of selection

Results of the second round of selection

1

2

3

4

1t

1

2

3

4

2t

Amount

Kalashnikov Vadym Yuriiovych

7

7

7

3

24

7

7

2

3

19

43

Khotyantseva Nataliia Volodymyrivna

7

7

7

2

23

7

5

7

0

19

42

Denys Smirnov

7

7

0

2

16

7

5

4

1

17

33

Alyokhina Anastasiia Oleksiivna

7

7

0

0

14

7

5

7

0

19

33

Dubova Sofia Andreevna

7

7

7

0

21

0

7

0

0

7

28

Kucherenko Anastasiia Olehivna

7

7

0

0

14

7

0

7

0

14

28

Evgeniy Diomidov

0

7

7

0

14

0

7

0

6

13

27

Alexander Wednesday

7

7

7

0

21

0

0

5

0

5

26

Vladyslav Mykhaylyuk

3

7

7

0

17

0

2

7

0

9

26

Gleb Tsynceus

2

7

0

0

9

7

2

7

0

16

25

Nazariy Palko

7

7

1

0

15

0

3

7

0

10

25

Vo Dean Thanh Fong

0

7

0

0

7

7

5

0

0

12

19

Meentyeva Ada Denisovna

0

7

2

0

9

0

0

6

0

6

15

Denys Rastorgiev

7

7

0

0

14

0

0

0

0

0

14

Oleg Nikolaev

7

0

0

0

7

7

0

0

0

7

14

Tarasenko Vladyslav Vadymovych

0

7

0

0

7

0

0

7

0

7

14

Mnuchina Kateryna Oleksandrivna

7

0

0

0

7

0

0

4

0

4

11

Aleksey Dumbay

7

0

0

3

10

0

0

0

0

0

10

Yaroslav Kivva

0

3

0

0

3

7

0

0

0

7

10

Ilya Babienko

0

0

0

0

0

7

3

0

0

10

10

Oleg Lukyanyhin

2

0

0

0

2

7

0

0

0

7

9

Ivan Bas

7

0

0

0

7

0

0

0

0

0

7

Ivan Oleksiuk

0

7

0

0

7

0

0

0

0

0

7

Taras Lylenko

0

0

0

0

0

7

0

0

0

7

7

Lipartia Nino Jambulivna

0

0

0

0

0

7

0

0

0

7

7

Andrei Oslyansky

0

0

4

2

0

6

6

Nikita Skibitsky

0

0

0

0

0

0

5

1

0

6

6

Silina Olga

0

0

0

0

0

0

5

0

0

5

5

Sviatokum Polina Olehivna

1

0

0

0

1

0

2

0

0

2

3

Kira Ivanova

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

3

Koshel Anastasiia Andreevna

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Yehor Gelenko

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Aleksandr Malakhov

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Korchemna Viktoriia Serhiivna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tamila Krashtan

0

0

0

0

0

0

0

Sergei Milantiev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volodymyr Netyosa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oprishko Iraida Konstantinovna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rostyslav Ponomaryov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olga Samoilova

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dmitry Samchenko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yaroslav Sigetiy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mikhail Ulyanich

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andrei Gurazovsky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Alisa

    Leave a Reply

    Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.