brand

Методичні рекомендації щодо проведення обласних олімпіад з математики

Методичні рекомендації щодо проведення обласних олімпіад з математики

image-2021-01-27-211352 Методичні рекомендації щодо проведення обласних олімпіад з математики У неділю 31 січня 2021 року у 20 регіонах України будуть проведені обласні олімпіади юних математиків, що організовуються університетами. Оскільки там є багато людей, що вперше займаються організацією такого заходу варто нагадати певні рекомендації щодо проведення обласної олімпіади.

1. Особливості проведення міської та обласних олімпіад з математики (МОМ)

2. Вимоги до змісту, обсягу та рівня складності завдань

3. Оцінювання робіт учасників МОМ

4. Науково-методичне забезпечення МОМ

5. Робоча група по підготовці МОМ

1. Особливості проведення міської та обласних олімпіад з математики (МОМ)

В Україні є великий досвід сумісного проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади, коли за спільними текстами в один день та час юні математики більше ніж з 20 областей збиралися для участі в олімпіаді. Природньо, що й цього року ми будемо організовувати проведення МОМ за аналогічними принципами та засадами. Є три варіанти проведення МОМ.

1 варіант. Обидва тури МОМ провести за завданнями, розробленими журі Київської МОМ сумісно х журі IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. В цьому випадку тури у таких областях мають проводитися 31 січня та 7 лютого 2021 року. Запланований початок олімпіади о 10:00. Завдання будуть надіслані головам журі обласних олімпіад або їхнім довіреним особам за 1–2 години до початку туру відповідно до домовленостей. За 60–90 хвилин до завершення олімпіади будуть відправлені повні розв’язання усіх завдань, а по завершені МОМ по усіх регіонах України – будуть оприлюднені на сайті matholymp.com.ua. 

2 варіант. Обидва тури олімпіади в області проводяться за власними завданнями та власною системою перевірки робіт. Тоді для складання завдань створюється відповідна комісія по складанню тексту МОМ. В цьому випадку дати проведення та кількість турів визначаються в регіоні.

3 варіант. Лише 1-й (або 2-й) тур олімпіади в регіоні проводяться за завданнями, розробленими Київським журі МОМ, а 2-й (1-й) за власними завданнями. Тоді для спільного туру регіон повинен обрати одну з зазначених вище дат проведення олімпіади. 

При оприлюдненні результатів олімпіади бажано навести і критерії, за якими йшло оцінювання кожного завдання. Це дасть змогу оптимізувати процес проведення апеляції, що є дуже важливим за теперішніх умов. В деяких випадках це дозволить апеляцію провести з усіма або частиною учасників дистанційно. 

2. Вимоги до змісту, обсягу та рівня складності завдань

Зміст завдань для МОМ базується на діючій навчальній програмі, в тому числі з урахуванням  програми поглибленого вивчення математики. Завдання включають як задачі, пов’язані з розділами шкільного курсу математики поточного навчального року, так і задачі, що відображають вивчений раніше матеріал. 

Завдання 1-го туру складаються з 4 задач для 7 класу та з 5 задач для 8–11 класів, завдання 2-го туру складаються з 4 задач у 7–11 класах. Серед завдань у кожній паралелі є принаймні по одній задачі з алгебри, геометрії, теорії чисел та комбінаторики.

Тривалість 1–го туру для 7 класу – 3 астрономічні години, для усіх інших класів, тривалість 2-го туру для усіх класів – 4 астрономічні години. 

Для кожної з паралелей 7–11 класів використовуються різні комплекти завдань (хоча окремі задачі можуть пропонуватись одночасно для декількох паралелей). 

Учасники МОМ мають володіти не тільки методами, безпосередньо передбаченими навчальними програмами, але й спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних задач для відповідних вікових груп, додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами факультативних курсів, математичних гуртків, усталеною практикою проведення математичних олімпіад в Україні та світі тощо.

Комісія по складанню завдань розробила завдання МОМ у трьох варіантах: рівень «А» (високий), рівень «Б» (середній) та рівень «В» (достатній). 

Кожна область, що використовуватиме спільні завдання,  отримає завдання усіх рівнів. Журі та оргкомітет місцевої обласної олімпіади самі будуть вирішувати завдання якого рівня будуть використані в їхній області. При цьому можна використовувати у різних паралелях завдання різних рівнів, якщо журі вважає це за доцільне. Рівень «Б» відрізняється від рівня «А» останньою (найскладнішою) задачею. Рівень «В» від рівня «Б» відрізняється передостанньою задачею. 

Умови будуть надані лише українською мовою. За дозволом оргкомітету та журі олімпіади ІІІ етапу в регіоні учасники можуть виконувати завдання олімпіади іншою зручною для себе мовою. Про це оргкомітет та журі обласної МОМ має попередити учасників до початку олімпіади. 

3. Оцінювання робіт учасників МОМ

Для оцінювання робіт використовується система, у якій кожна задача оцінюється цілим числом балів від 0 до 7. Це відповідає практиці роботи журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, журі міжнародних математичних олімпіад та більшості інших математичних олімпіад у світі. 

В цілому за правильно розв’язану задачу виставляється оцінка від 5 до 7 балів. За суттєве просування, за розв’язання декількох принципових випадків, за задачу розв’язану наполовину виставляється оцінка 3 або 4 бали. За в цілому нерозв’язану задачу може бути виставлена оцінка від 0 до 2 балів.

 • 7 балів – повне та бездоганне розв’язання задачі.
 • 5–6 балів – розв’язання містить незначні недоліки, похибки, неточності тощо. 
 • 3–4 бали – якщо задача розв’язана наполовину, в залежності від просування до повного розв’язання.  
 • 1–2 бали виставляється при незначному, але коректному просуванні в напрямі правильного розв’язання. 
 • 0 балів – відсутні коректні та змістовні просування в напрямі правильного розв’язання задачі. 

Під час оцінювання олімпіадних робіт не враховується раціональність або нераціональність розв’язань, метод розв’язання, а також обсяг написаного. Якщо члени журі не в змозі розібрати почерк учасника, де більшість слів написані настільки нерозбірливо, що їх можна прочитати/розтлумачити/зрозуміти декількома способами або геть не зрозуміти, то журі може оцінити в цій задачі лише ту частину розв’язання, яку змогла розібрати. Мова йде саме про розуміння почерку, а не математичної частини написаного розбірливим почерком. При цьому на апеляції учень не має право вимагати «перекласти» для журі зміст написаного, бо його нове читання власних «ієрогліфів» може суттєво відрізнятися від написаного впродовж олімпіади. 

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі МОМ в кожному регіоні розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади. У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі суттєві кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку, застосування методу координат без доведення до  остаточного розв’язання тощо). 

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. Як виключення, журі може звернутися до чернетки, якщо у чистовику написана більшість розв’язання, а на решту зроблене посилання на чернетку. В чернетці може бути частина недописаних випадків вірного розв’язання, доведення допоміжного твердження, потрібний рисунок тощо, яке учасник просто не встиг перенести у чистовик. У останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може (але не обов’язково) прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання. Журі має забезпечити застосування однакових критеріїв до робіт усіх учасників. По завершенні перевірки робіт, розроблені критерії разом з результатами, повинні бути доступні усім учасникам олімпіади. На їх основі проводиться апеляція. Усі учасники, що приймають участь у МОМ, своєю участю дають згоду на оприлюднення своїх особистих даних, які використовує оргкомітет та журі при підбитті підсумків олімпіади – ПІБ, навчальний заклад, ПІБ вчителя, результат олімпіади та апеляції тощо. 

4. Науково-методичне забезпечення ІІІ етапу олімпіади

Під час складання завдань МОМ враховується тематика та формат завдань ІІІ та IV етапів Всеукраїнських олімпіад попередніх років, опублікованих у посібниках: 

 1. Математичні олімпіадні змагання школярів. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 224с.
 2. Математичні олімпіадні змагання школярів України. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 135с.
 3. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2007–2008 та 2008–2009 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Львів: Каменяр, 2010. — 549 с. 
 4. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2009–2010 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 320 с. 
 5. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2010–2011 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 368 с. 
 6. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2011–2012 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 416 с. 
 7. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2012–2013 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2014. — 401 с. 
 8. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2013–2014 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2015. — 465 с.
 9. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2014–2015 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2016. — 464 с.
 10. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2015–2016 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2017. — 464 с.
 11. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2016–2017 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2018. — 464 с.
 12. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2017–2017 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2019. — 464 с.
 13. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2018–2019 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2020. — 464 с.
 14. Українські математичні олімпіади. Довідник. В.А.Вишенський, О.Г.Ганюшкін та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 415с.
 15. Київські математичні олімпіади 1984–1993 рр. Збірник задач. В.А.Вишенський, М.В.Карташов та ін. – К.: Либідь, 1993. – 144с.
 16. Київські міські математичні олімпіади 2003–2011 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 192 с.

Також пропонується користуватися такими Інтернет-джерелами:

 1. www.matholymp.com.ua – сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років
 2. http://imo-official.org – сайт міжнародних олімпіад з математики 

5. Робоча група по підготовці МОМ

В процесі підготовки МОМ утворюється координаційна група, яка узгоджуватиме усі питання, що виникатимуть в різних регіонах, також ця група буде розсилати завдання, відповідати на інші запитання тощо. 

 • Рубльов Богдан Владиславович, професор КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, 0683892107, 0505613964, rublyovbv@gmail.com
 • Анікушин Андрій Валерійович, доцент КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, 0637103420, anik_andrii@ukr.net
 • Дудко Катерина Сергіївна, студентка КНУ імені Тараса Шевченка, 0993587537, ekaterinadudko210@gmail.com

СЛАВА УКРАЇНІ!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!

Kateryna

  Напишіть відгук

  Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.