brand

Проведення обласних олімпіад з математики в Україні

Проведення обласних олімпіад з математики в Україні

Методичні рекомендації щодо проведення Київської міської олімпіади з математики Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та обласних математичних олімпіад провідними закладами вищої освіти областей у 2020-2021 навчальному році

image-2020-12-17-112438 Проведення обласних олімпіад з математики в Україні 1. Звернення ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

2. Передумови проведення Міської та обласних олімпіад з математики

3. Підготовчі дії щодо проведення МОМ

4. Особливості проведення МОМ 

5. Вимоги до змісту, обсягу та рівня складності завдань

6. Оцінювання робіт учасників ІІІ етапу олімпіади

7. Науково-методичне забезпечення ІІІ етапу олімпіади

8. Робоча група по підготовці МОМ

1. Звернення ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» 

Тут наводимо текст звернення «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» до регіональних спілок ректорів України щодо організації обласних олімпіад з математики у кожній області.

Лист від спілки ректорів

2. Передумови проведення Міської та обласних олімпіад з математики

У зв’язку з пандемією коронавірусу у 2020/21 навчальному році ІІ – IV етапи предметних олімпіад школярів України не проводяться. Водночас з метою підтримки високої якості математичної й природничої освіти та забезпечення неперервності і наступності олімпіадного руху в Україні, Київський національний університет імені Тараса Шевченка виступив з ініціативою щодо організації та проведення на базі провідних університетів України Київської міської та обласних олімпіад з математики (у подальшому МОМ). 

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» підтримує таку ініціативу і рекомендує регіональним радам ректорів визначитися щодо можливості проведення олімпіади з математики на базі одного чи декількох провідних закладів вищої освіти регіону. Це допоможе зберегти мотивацію школярів до вивчення математики та сприятиме популяризації провідних університетів України серед майбутніх абітурієнтів. 

3. Підготовчі дії щодо проведення МОМ

МОМ заплановано провести одразу по завершенні сурових епідеміологічних обмежень, що будуть впроваджені в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. 1-й тур запланований на неділю 31 січня 2021 року, 2-й тур – на неділю 7 лютого 2021 року. Стосовно дат проведення турів, а також по усіх інших організаційних питаннях в кожному з регіонів можуть бути певні відмінності щодо організації обласної олімпіади з урахуванням місцевих особливостей та інших чинників. 

Для організації та проведення МОМ у кожній області з середини грудня 2020 року по 15 січня 2021 року проводиться реєстрація усіх бажаючих учнів 7–11 класів щодо участі в олімпіаді. Реєстрацію кожного потенційного учасника олімпіади має проводити доросла відповідальна особа (один з батьків, вчитель тощо), яка цією реєстрацією дає дозвіл на участь дитини в МОМ та обробку його персональних даних в необхідних межах при проведенні заходу (оприлюднення списку учасників, підведення підсумків тощо), а в подальшому відповідатиме за безпеку дитини – супроводжуватиме її до місця проведення олімпіади та під час повернення додому. Усі коректно зареєстровані учасники мають бути допущені до участі в МОМ.

По завершенні реєстрації має бути проведений розподіл учасників по аудиторіях університету з метою такої розсадки учасників, яка відповідатиме усім карантинним нормам. Участь в МОМ своєчасно незареєстрованих учасників заборонена. 

Керівництво університету, що виступає ініціатором обласної олімпіади, затверджує склад оргкомітету і журі олімпіади. До складу журі доцільно залучити провідних викладачів природничих дисциплін закладів вищої освіти області, найкращих методистів і вчителів математики та студентів природничих спеціальностей. 

4. Особливості проведення МОМ 

Оскільки в Україні є великий досвід сумісного проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади, в якому одночасно зазвичай брали участь 20-23 області, ми будемо спиратись на аналогічну схему проведення МОМ. Рекомендуємо три варіанти проведення III етапу олімпіади.

1 варіант. Обидва тури МОМ провести за завданнями, розробленими журі Київської МОМ сумісно х журі IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. В цьому випадку тури у таких областях мають проводитися 31 січня та 7 лютого 2021 року. Запланований початок олімпіади о 10:00. Завдання будуть надіслані призначеним головам журі обласних олімпіад (або за попереднім узгодженням  їхнім довіреним особам) за 1–2 години до початку туру відповідно до домовленостей. За 15–30 хвилин до завершення олімпіади в області повні розв’язання завдань також будуть розіслані по регіонах, а по завершені олімпіади по усій території України – розміщені на сайті matholymp.com.ua. 

Журі Київської МОМ по завершенні перевірки робіт розробить та оприлюднить критерії оцінювання кожної задачі. У кожному регіоні журі може розробити власні критерії оцінювання кожного завдання. Ці критерії можуть відрізнятися по різних областях. 

2 варіант. Обидва тури олімпіади в області проводяться за власними завданнями та власною системою перевірки робіт. Тоді для складання завдань створюється відповідна комісія по складанню тексту МОМ. В цьому випадку дати проведення та кількість турів визначаються в регіоні.

3 варіант. Лише 1-й (або 2-й) тур олімпіади в регіоні проводяться за завданнями, розробленими Київським журі МОМ, а 2-й (1-й) за власними завданнями. Тоді для спільного туру регіон повинен обрати одну з зазначених вище дат проведення олімпіади. 

5. Вимоги до змісту, обсягу та рівня складності завдань

Зміст завдань для МОМ базується на діючій навчальній програмі, в тому числі з урахуванням  програми поглибленого вивчення математики. Завдання включають як задачі, пов’язані з розділами шкільного курсу математики поточного навчального року, так і задачі, що відображають вивчений раніше матеріал. 

Завдання 1-го туру складаються з 4 (5) задач для 7 класу та з 5 (6) задач для 8–11 класів, завдання 2-го туру складаються з 4 задач у кожному класі. Серед завдань у кожній паралелі бажано мати принаймні по одній задачі з алгебри, геометрії, теорії чисел та комбінаторики.

Тривалість 1–го туру для 7 класу – 3 астрономічні години, для усіх інших класів та для усіх класів у 2-му турі – 4 астрономічні години. 

Для кожної з паралелей 7–11 класів використовуються різні комплекти завдань (хоча окремі задачі можуть пропонуватись одночасно для декількох паралелей). 

Учасники МОМ мають володіти не тільки методами, безпосередньо передбаченими навчальними програмами, але й спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних задач для відповідних вікових груп, додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами факультативних курсів, математичних гуртків, усталеною практикою проведення математичних олімпіад в Україні та світі тощо.

Комісія по складанню завдань розробляє завдання МОМ у трьох варіантах: рівень «А» (високий), рівень «Б» (середній) та рівень «В» (достатній). 

Кожна область, що використовуватиме спільні завдання,  отримає завдання усіх рівнів. Журі та оргкомітет місцевої обласної олімпіади самі будуть вирішувати завдання якого рівня будуть використані в їхній області у кожній паралелі. При цьому можна використовувати у різних паралелях завдання різних рівнів, якщо журі вважає це за доцільне. Зазвичай рівень «Б» відрізняється від рівня «А» останньою (найскладнішою) задачею. А рівень «В» від рівня «Б» відрізняється передостанньою задачею. 

Умови будуть надані лише українською мовою. За дозволом оргкомітету та журі олімпіади ІІІ етапу в регіоні учасники можуть виконувати завдання олімпіади іншою зручною для себе мовою. Про це оргкомітет та журі обласної МОМ має попередити учасників до початку олімпіади. 

6. Оцінювання робіт учасників ІІІ етапу олімпіади

Для оцінювання робіт використовується система, у якій кожна задача оцінюється цілим числом балів від 0 до 7. Це відповідає практиці роботи журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, журі міжнародних математичних олімпіад та більшості інших математичних олімпіад у світі. 

В цілому за правильно розв’язану задачу виставляється оцінка від 5 до 7 балів. За суттєве просування, за розв’язання декількох принципових випадків, за задачу розв’язану наполовину виставляється оцінка 3 або 4 бали. За в цілому нерозв’язану задачу може бути виставлена оцінка від 0 до 2 балів.

 • 7 балів – повне та бездоганне розв’язання задачі.
 • 5–6 балів – розв’язання містить незначні недоліки, похибки, неточності тощо. 
 • 3–4 бали – якщо задача розв’язана наполовину, в залежності від просування до повного розв’язання.  
 • 1–2 бали виставляється при незначному, але коректному просуванні в напрямі правильного розв’язання. 
 • 0 балів – відсутні коректні та змістовні просування в напрямі правильного розв’язання задачі. 

Під час оцінювання олімпіадних робіт не враховується раціональність або нераціональність розв’язань, метод розв’язання, а також обсяг написаного. Якщо члени журі не в змозі розібрати почерк учасника, де більшість слів написані настільки нерозбірливо, що їх можна прочитати/розтлумачити/зрозуміти декількома способами або геть не зрозуміти, то журі може оцінити в цій задачі лише ту частину розв’язання, яку змогла розібрати. Мова йде саме про розуміння почерку, а не математичної частини написаного розбірливим почерком. При цьому на апеляції учень не має право вимагати «перекласти» для журі зміст написаного, бо його нове читання власних «ієрогліфів» може суттєво відрізнятися від написаного впродовж олімпіади. 

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі МОМ в кожному регіоні розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади. У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі суттєві кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку, застосування методу координат без доведення до  остаточного розв’язання тощо). 

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. Як виключення, журі може звернутися до чернетки, якщо у чистовику написана більшість розв’язання, а на решту зроблене посилання на чернетку. В чернетці може бути частина недописаних випадків вірного розв’язання, доведення допоміжного твердження, потрібний рисунок тощо, яке учасник просто не встиг перенести у чистовик. У останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може (але не обов’язково) прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання. Журі має забезпечити застосування однакових критеріїв до робіт усіх учасників. По завершенні перевірки робіт, розроблені критерії разом з результатами, повинні бути доступні усім учасникам олімпіади. На їх основі проводиться апеляція. Усі учасники, що приймають участь у МОМ, своєю участю дають згоду на оприлюднення своїх особистих даних, які використовує оргкомітет та журі при підбитті підсумків олімпіади – ПІБ, навчальний заклад, ПІБ вчителя, результат олімпіади та апеляції тощо. 

7. Науково-методичне забезпечення ІІІ етапу олімпіади

Під час складання завдань МОМ враховується тематика та формат завдань ІІІ та IV етапів Всеукраїнських олімпіад попередніх років, опублікованих у посібниках: 

 1. Математичні олімпіадні змагання школярів. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 224с.
 2. Математичні олімпіадні змагання школярів України. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 135с.
 3. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2007–2008 та 2008–2009 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Львів: Каменяр, 2010. — 549 с. 
 4. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2009–2010 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 320 с. 
 5. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2010–2011 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 368 с. 
 6. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2011–2012 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 416 с. 
 7. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2012–2013 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2014. — 401 с. 
 8. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2013–2014 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2015. — 465 с.
 9. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2014–2015 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2016. — 464 с.
 10. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2015–2016 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2017. — 464 с.
 11. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2016–2017 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2018. — 464 с.
 12. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2017–2017 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2019. — 464 с.
 13. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2018–2019 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2020. — 464 с.
 14. Українські математичні олімпіади. Довідник. В.А.Вишенський, О.Г.Ганюшкін та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 415с.
 15. Київські математичні олімпіади 1984–1993 рр. Збірник задач. В.А.Вишенський, М.В.Карташов та ін. – К.: Либідь, 1993. – 144с.
 16. Київські міські математичні олімпіади 2003–2011 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 192 с.

Також пропонується користуватися такими Інтернет-джерелами:

  1. www.matholymp.com.ua – сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років
  2. http://imo-official.org – сайт міжнародних олімпіад з математики 

8. Робоча група по підготовці МОМ

В процесі підготовки МОМ утворюється координаційна група, яка узгоджуватиме усі питання, що виникатимуть в різних регіонах, також ця група буде розсилати завдання, відповідати на інші запитання тощо. 

 • Рубльов Богдан Владиславович, професор КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, 0683892107, 0505613964, rublyovbv@gmail.com
 • Анікушин Андрій Валерійович, доцент КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, 0637103420, anik_andrii@ukr.net
 • Дудко Катерина Сергіївна, студентка КНУ імені Тараса Шевченка, 0993587537, ekaterinadudko210@gmail.com

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Kateryna

  Напишіть відгук

  Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.