Appeal to the Cybernetics Diaspora Звернення до «Кібернетичної діаспори»
Dear cybernetics, friends and acquaintances, and also everyone who cares about mathematical education in Ukraine! Шановні кібернетики, друзі та знайомі, а також кожний у світі, хто небайдужий до математичної освіти в Україні!
Dear colleagues, cybernetics, mathematicians, and Ukrainians all over the world. It is a year since we first asked you for help. Thanks to your support we were able to pay for the participation of observers of the Ukrainian team in the International Mathematical Olympiad (IMO). Unfortunately the results of our team were not very successful. But all the participants returned home with medals. 2 or 3 of our participants got medals because of the conscientious work  of our observers.  All our participants solved two tasks, but  14 points didn’t bring us medals. We were able to find some progress on some tasks  in the works of our members to improve their result to the medal level. Шановні колеги, кібернетики, математики та українці усього світу. Минув рік, коли ми вперше звернулися до вас по допомогу. Завдяки вашій підтримці ми змогли сплатити участь спостерігачів від команди України в Міжнародній математичній олімпіаді (ІМО). На жаль, наша команда виступила не дуже вдало. Але всі учасники повернулися з медалями. 2–3 з наших учасників отримали медалі саме завдяки сумлінній роботі наших спостерігачів. Усі наші учасники зробили повністю 2 задачі, але 14 балів – це результат без медалі. Ми змогли знайти просування по деяких задачах в роботах наших учасників, щоб збільшити їхній результат до медального рівня.
This year we are going to take only two observers to the next IMO which  will take place in Rio ( Brazil). We are asking for your help again, as we need to have the full sum till March.     The government usually pays for the leaders and members ( 8 people ), but this year a small amount of money is allocated for all the Olympics by the government, and our flight is very expensive, that is why it would be great if there was a little reserve. Цього року ми плануємо повезти не трьох, а двох спостерігачів на чергову ІМО, що пройде в Ріо (Бразилія). Ми знову просимо вашої посильної допомоги, щоб до березня зібрати потрібну суму. Зазвичай за лідерів та учасників (8 людей) платить держава. Але цього року в бюджет закладають дуже малу суму на всі олімпіади, а наш переліт є дуже коштовним, тому було б чудово, якби був хоча б невеликий фінансовий резерв.
Every team at the IMO consists of a leader, a deputy leader, and 6 students – participants. The stay of those 8 representatives from each country is free, and the traveling costs are paid by the country. However, the presence of the official observers from the team’s country is very important for the successful performance of the team at the IMO, especially if they have a claim on high results. Taking into consideration the experience of the previous IMO, observers play an important part in ensuring objectivity while determining the results of Ukraine team members. But in order to have official observers during the competition, every country has to pay a fee. The amount is determined by the country which hosts the IMO (more specifically, it depends on the conditions that are offered). For the last couple of years the amount varied from 5500 to 8200 US dollars for three observers. Кожна команда на ІМО складається з лідера (leader), заступника лідера (deputy leader) та 6 учнів – учасників. Перебування цих 8 представників кожної країни на Міжнародній олімпіаді є безкоштовним, а дорогу сплачує держава. Але для успішного виступу будь-якої команди на ІМО, яка планує боротися за високі місця, дуже важливою є участь у ІМО офіційних спостерігачів (observers) від її країни.  Як показав досвід попередньої ІМО, для забезпечення об´єктивності при визначенні результату кожного учасника команди України велику роль відіграють саме спостерігачі. Але за участь своїх спостерігачів в офіційній роботі на ІМО кожна країна повинна сплатити відповідний оргвнесок. Сума залежить від країни-організатора ІМО (точніше від тих умов перебування для учасників, які будуть запропоновані). Останні роки вартість оргвнеску коливається від 5500 до 8200 доларів США (за трьох спостерігачів).
The team of young Ukrainian mathematicians and their leaders ask for financial support from those of you who mostly live and work abroad, either temporary or permanently.

If your financials allow you to contribute $100 annually (or more, if you feel that you can afford it) to pay the IMO fee for observers, we ask for your support and would be tremendously grateful. If you care about this initiative, please share it with anyone who may be interested. If you are currently unable or unwilling to provide your support for any reason, please disregard this appeal. And thank you for your time.

Команда юних математиків України та їх лідери звертаються по допомогу до тих з вас, хто нині проживає та працює (тимчасово чи назавжди) поза межами нашої країни.

Якщо Ваш фінансовий стан дозволяє виділити раз на рік суму у розмірі 100 доларів (або більше, якщо Ви вже зовсім міцно стали на ноги) для сплати участі в ІМО спостерігачів, то ми просимо це зробити і будемо Вам дуже вдячні. Якщо Ви не байдужі до цього прохання, будь ласка, перекажіть його тим, кого воно може зацікавити. Якщо ж Ви на даний момент не маєте можливості або з будь-яких міркувань не маєте бажання допомогти, то не зважайте на це звернення. І вибачте, що Вас потурбували.

According to the IMO rules of observers participation, the deadline for paying the fee is usually March 31st. Thus we need to raise money till the end of February.

Last year we received significant help from you. We would be pleased to get more information about you, such as name, photo,  place  of study in Ukraine or abroad, company, which you represent at the moment. We will place it ( with your permission) on a special section on our website,  made in gratitude to all the indifferent.

Зазвичай, за правилами ІМО щодо участі спостерігачів, останній термін для переказу коштів – 31 березня, тому нам потрібно зібрати кошти до кінця лютого.

Ми вдячні за надану вами допомогу. Нам було б приємно отримати більше інформації про вас, а саме: ім’я, фото, місце навчання в Україні та за кордоном, компанія, яку на даний момент представляєте тощо. З вашого дозволу, ми розмістимо ці дані в спеціальному розділі на нашому сайті, що був зроблений у знак подяки всім небайдужим, хто долучився до допомоги нашій команді.

To donate using PayPal account please follow this link

Допомогти в іноземній валюті, використовуючи платіжну систему PayPal, можна тут

To donate in Hryvnia please follow this link

Щоб допомогти у гривнях, будь ласка, завітайте сюди

Leader of the IMO Ukrainian team Bogdan Rublyov Лідер команди України на ІМО Богдан Рубльов
 
You may contact me by: Мої контакти:
e-mail: rublyovbv@gmail.com
skype: bog_1964_
phone (Ukraine):
+380505613964, +380683892107
e-mail: rublyovbv@gmail.com
скайп: bog_1964_
телефони (Україна):
+380505613964, +380683892107
Facebook profile: Cторінка у Фейсбуці:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000638150556
Our Ukrainian Mathematical Competitions website: Наш сайт українських математичних олімпіад:
http://matholymp.com.ua/
Official IMO website: Офіційний сайт ІМО:
https://www.imo-official.org/
Official European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO) website Офіційний сайт Європейської олімпіади серед дівчат:
https://www.egmo.org/

1 коментар до “

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.